Avançar para o conteúdo

As Loureiras

Pepe e Niko. Donas (Gondomar) / 699664188
Código REAGA: G3602/00998

Descrición

Agricultura orgánica e cultivo de plantón usando sementes propias e de troco.

O cultivo é sostible e permanente, tratando que as plantas duren o máximo posible. Hai unha parte de cultivo en invernadoiro, e o resto fora.

Emprazamento

O invernadoiro e as fincas están apartadas, sen apenas circulación de coches. Unha das fincas atópase preto do río.

Comercialización

Principalmente a veciños e restaurantes. No caso do plantón, quere destinarse tanto a labregas como a hortas familiares.

Documentación do SPG A Gavela

Código QR

QR Code