Actas das Asambleas Xerais

actas

O funcionamento do Sistema Participativo de Garantia tenta ser o mais transparente posible. Por iso facemos públicas as actas das Asambleas Xerais.