Avançar para o conteúdo

Criterios de certificación e follas de visita

Cada sector de actividade conta cun documento no que se detallan as prácticas que recoñecemos como desexables ou mellorables, así como se marcan os límites do que se considera inaceptable dentro do SPG A Gavela. Os documentos acompáñanse coas correspondentes follas de visita empregadas nas visitas de verificación.

Indicamos de forma orientadora a data de creación dos documentos que poden ser modificados no futuro para melloralos, sempre coa preceptiva aprobación en Asemblea. Pódelos consultar aquí:

SectorDocumentación
Documentación para entrar no SPGCarta de aceptación de principios
Ficha web do proxecto (06/01/2021)
Horta e PlantónCriterios (26/08/2015)
Folla de visita (25/08/2016)
Froiteiras– Criterios (Non dispoñible)
Folla de visita (25/08/2016)
ElaboradosCriterios (16/01/2018)
Folla de visita (20/05/2018)
Grupos de consumoCriterios (26/08/2016)
Folla de visita (26/08/2016)
Pequeno comercioCriterios (26/08/2015)
Folla de visita (25/08/2016)