Criterios de certificación sectoriais e follas de autoevaluación

Cada sector de actividade conta cun documento no que se detallan as prácticas que recoñecemos como desexables ou mellorables, así como se marcan os límites do que se considera inaceptable dentro do SPG A Gavela. Os documentos acompáñanse coas correspondentes follas de visita empregadas nas visitas de verificación.

Todos os documentos foron aprobados por consenso na asamblea constituínte do SPG A Gavela, celebrada o 9 de agosto de 2015. Pódelos consultar aquí:

 

Criterios de Horta e Plantón

Folla de Visita de Horta e Plantón

 

Folla de Visita de Froiteiras

 

Criterios de Grupos de Consumo

Folla de Visita de Grupos de Consumo

 

Criterios de Pequeno Comercio

Folla de Visita de Pequenos Comercios

 

Criterios de Productos Elaborados

Folla de visita de Productos Elaborados

 

Carta de aceptación de principios