Avançar para o conteúdo

Biblioteca

Aquí podes consultar os materiais que vamos elaborando e empregando para o funcionamento do SPG e para a formación dos membros.

Actas das reunións.

-Documentos dos Criterios de Certificación, por sectores de actividade.

-O Regulamento Interno

-Textos de formación sobre os Sistemas Participativos de Garantia.